Jakim sposobem współczesny człowiek ochrania się przed tragediami?

przez | 29 listopada 2022
Obecnie w sumie każda osoba mieszkająca w krajach rozwiniętych posiada dostęp do komputerów, internetu i urządzeń elektronicznych. Na sieci komputerowej bazuje działanie wszystkich instytucji, sklepów oraz firm, z tego powodu jej awaria na pewno niosłaby ze sobą dosyć niemiłe skutki.

Skutki tornada

Autor: Department of Foreign Affairs and Trade
Źródło: http://www.flickr.com

Niestety, mimo ogromnej wiedzy, człowiek w dalszym ciągu nie jest w stanie szczegółowo przewidzieć różnego rodzaju katastrof naturalnych. Przyroda pozostaje nieokiełznana o czym daje czasami znać, przykładowo poprzez powodzie, trzęsienia ziemi bądź tsunami.

Otwórz ten link fotoporcelana! Na stronie znajdziesz interesujące informacje na to zagadnienie, opisane w artykule.

W takich sytuacjach infrastruktura teleinformatyczna często zostaje przerwana lub poważnie uszkodzona. Rzecz jasna, służby publiczne doskonale zdają sobie sprawę z tego rodzaju zagrożenia i najczęściej mają przygotowany stosowny plan, który daje szansę na sprawne reagowanie.

Przykładem jest disaster recovery, czyli zbiór procedur dzięki jakim taka infrastruktura jest naprawiana, kiedy zachodzi taka konieczność oraz utrzymywana bez względu na cenę. To jeden z elementów procesu, którym jest ciągłość działania. Wymaga to nie

Postępujący pożar

Autor: Sparkle Motion
Źródło: http://www.flickr.com

tylko doskonałych rozwiązań, ale przede wszystkim zawodowego przygotowania ludzi, którzy są w sytuacjach kryzysowych czynnikiem najważniejszym. Maszyny bowiem zależą w dużej mierze od dostaw prądu, które w obliczu problemów mogą zostać przerwane. Sprawnie funkcjonująca infrastruktura ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi, ponieważ daje możliwość na nawiązywanie kontaktu z odpowiednimi służbami oraz organizowanie szeroko zakrojonych akcji ratunkowych.

Każde państwo ma opracowany plan, jaki odnosi się do katastrof naturalnych. Z reguły jego władze skupiają się głównie na tych niebezpieczeństwach, które w przypadku danych terenów są rzeczywiście możliwe. Przykładowo, w Polsce często występują powodzie bądź porywiste wiatry, ale jednak nie ma dużego niebezpieczeństwa pojawienia się trzęsienia ziemi, tym samym dobrze jest skupić się na pierwszych przypadkach i wypracować odpowiedni sposób postępowania. Katastrofy przyrodnicze niestety nie należą do rzadkości i chociaż współcześnie czasem można przewidzieć kiedy wystąpią i jaka będzie ich siła, nie da się ich powstrzymać lub wyeliminować niepożądanych rezultatów.