Będziesz starał się o nową pracę? Przekonaj się , jakie możliwości dają ci poszczególne formy umów

przez | 30 września 2021
W chwili, kiedy staramy się o nową pracę, stajemy przed wymogiem zawarcia istotnych dokumentów, między innymi, w oparciu o którą musimy wypełniać powierzone obowiązki. Dobrze jest już wcześniej dowiedzieć się, czym odznaczają się poszczególne umowy oraz jakie korzyści możemy z nich wyciągnąć.

Umowa o pracę – wciąż najpopularniejsza

Umowa o pracę jest zaliczana do najczęściej stosowanych umów zapisujących obowiązki zatrudniającego oraz pracownika. W jej zapisie znajdują się kluczowe informacje tyczące rozpoczynającego się zatrudnienia, jak chociażby wysokość wynagrodzenia, ilość godzin pracy, czy zajmowane stanowisko robocze – sprawdź, jak wygląda wzór umowy o pracę z omówieniem. Umowę o pracę podpisuje się na czas próbny, określony oraz nieokreślony. Charakter zatrudniania ma wielkie znaczenie dla pracownika i pracodawcy, gdyż reguluje istotne zagadnienia, między innymi długość okresu wypowiedzenia. Przed podpisaniem umowy o pracę, trzeba się z dokumentem wyjątkowo dokładnie zapoznać.

Kontrakt menedżerski – co to jest?

menedżer

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Coraz częściej można spotkać się także z pojęciem kontraktu menedżerskiego, niemniej dla wielu osób jest ono zupełnie niejasne. Kontrakt (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-najmu-lokalu-wzor-z-omowieniem) menedżerski staje się jedną z możliwości zatrudnienia, jednak nie reguluje go kodeks pracy, a pracownikom wykonującym swe obowiązku na podstawie wspomnianego kontraktu nie przysługują udogodnienia typowe dla umowy o pracę, zatem na przykład urlopy. Kontrakty menedżerskie przeważnie są podpisywane na wysokim szczeblu zawodowym. Zarząd przedsiębiorstwa zleca administrowanie swą komórką biznesową określonej osobie, a ona wypełnia powierzone obowiązki w oparciu o zapisy zawarte w kontrakcie. W kontrakcie znajduje się klauzula regulująca wysokość pensji, jak również zadania zlecone pracownikowi.

Umowa licencyjna – jak się ją stosuje?

Czasem zdarzają się sytuacje, gdy na polecenie pracodawcy wykonuje się jakiś wytwór udostępniany na zasadzie umowy licencyjnej. Dzieje się tak choćby w momencie projektowania programów komputerowych, pisania utworów i innych projektów. W momencie, kiedy nie chce się przenieść praw własności do swego dzieła na rzecz firmy lub zleceniodawcy, można zawrzeć z nim umowę licencyjną. Wedle jej ustaleń licencjobiorca dostaje wyłącznie licencję na zastosowanie określonego wyrobu na okres zapisany w umowie.

Jeśli ciekawią Cię omówione kwestie, to kliknij w ten link. Pod nim znajduje się darmowe wejście do bardziej szczegółowych informacji powiązanych z tym wątkiem.

Umowy licencyjne są dzielone na wyłączne i niewyłączne Więcej informacji na stronie