Wybór właściwego blankietu

przez | 4 listopada 2021
Dobór właściwego formularza do rozliczenia własnych przychodów nie zawsze jest prostą kwestią. Czasami wystarcza nam jeden blankiet, a bywają wypadki, że oprócz trzech kluczowych formularzy powinniśmy złożyć również kilka załączników. Druk PIT 28 wypełniają obywatele rozliczający swoją działalność gospodarczą.

Aby zdołać rozliczać się za rok 2015 na druku PIT-28 powinno się do 21 stycznia powiadomić organ skarbowy o rozliczaniu się w formie ryczałtowej. W wypadku zapoczątkowania aktywności gospodarczej, decyzję rozliczania się ryczałtem ewidencjonowanym powinno się przedstawić w dniu otwarcia działań i przed otrzymaniem pierwszego dochodu.

W wypadku najmu, podnajmu, ajencji, poddzierżawy, także umów o pokrewnym charakterze, zawiadomić nie dalej niż do 20 dnia miesiąca kolejnego po miesiącu, w jakim osiągnęło się dochód, o zdobyciu przychodu – od czego płacimy podatek (czytaj też rozliczanie delegacji krajowej) PIT. Jeżeli osoba nie spełni tych założeń, skutkuje to utratą możności rozliczania się ryczałtowo.

Rozliczając się ryczałtowo nie ma możliwości skorzystania ze wszystkich udogodnień, jakie osiągalne są przy obliczaniu na pozostałych formularzach. Obywatel tworzący PIT-28 nie może rozliczać się razem z małżonkiem, ani jako osoba sama wychowująca potomka. Przypadają mu za to inne ulgi, w tym ulga abolicyjna za dochody osiągnięte za granicą.

rozliczanie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Zeznanie podatkowe o wielkości pozyskanego dochodu, wysokości dokonanych potrąceń i zaległego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych winni oddać w czasie do 31 stycznia następnego roku. Przeczytaj więcej o tym sposobie rozliczania.

Przed przystąpieniem do zrealizowania deklaracji powinno się mieć na uwadze, że w przypadku, kiedy działalność opodatkowana w postaci ryczałtu jest przez małżonków, to niezależnie od postaci, w jakiej to się odbywa, roczne deklaracje PIT-28 składa każdy z współmałżonków samodzielnie.

W przypadku, w którym podatnik stracił prawo do rozrachunków ryczałtowych, zmuszony jest do wysłania zeznań PIT 36, dopełnionej o PIT28 za okres który poprzedza stratę takiego prawa.

Niezłożenie zeznań w terminie uważane jest jako uchybienie i podlega grzywnie pieniężnej.