Opodatkowanie kartą skarbową a zatrudnienie fachowców na umowę cywilnoprawną. Jakich rzeczy w dalszym ciągu nie wiemy?

przez | 26 lipca 2021
Karta podatkowa jest najprostszą odmianą opodatkowania. Podatnicy korzystający z niej posiadają dużo przywilejów i uproszczeń, ale również ograniczeń. Nie muszą przykładowo prowadzić ksiąg skarbowych, ani składać jednorocznego zeznania o dochodach, co jest uradzonym plusem. Jakkolwiek, z drugiej strony ważką barierą przy opodatkowaniu kartą są okrojenia w materii zatrudniania pracowników.

Podatnicy rozliczający się na dewizach karty podatkowej nie mogą angażować pracowników na kanwie umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-towary-marza-handlowa-strata-remanent) cywilnoprawnych – czyli umów o dzieło a także umów zlecenie. Ustawienie pracownika na podwalinie takiej umowy będzie owocowało utratą pozwoleń do użytkowania z takiej formy opodatkowania. Jedyną dopuszczalną kondycją zatrudnienia w chwili karty podatkowej jest umowa o pracę. Do tego obowiązuje tu tzw.

Czy masz chęć zgłębić ten problem od innej strony? Nic prostszego – po prostu wejdź na ten link, gdyż więcej zobaczysz tutaj (http://robak.konin.pl/).

ograniczenie zatrudnienia. Świadczy to, że liczba pracowników jaką może przyjąć do pracy podatnik rozliczający się kartą podatkową, jest wąska. Ograniczenie ten wynosi 5 osób, a w wyznaczonych rodzajach działalności zmniejszony jest do postaci 3. Więcej na

banknot 50 zł

Autor: Karl Baron
Źródło: http://www.flickr.com

Do powyższego limitu wlicza się jedynie pracowników zaangażowanych w celu świadczenia rzeczowych usług. Umowa zlecenia zazwyczaj kojarzona jest z umową pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Niemniej jednak z umową zlecenia mamy do czynienia w podobny sposób, jeśli zawieramy umowę ze szkołą językową, z uczelnią wyższą względnie z operatorem telewizji kablowej. W jakiej sytuacji można ją rozwiązać? Istnieje możliwość jednostronnego rozwiązania związku prawnego poprzez wypowiedzenie umowy zlecenia. O ile dokonuje tego zleceniodawca, czyli konsument, jego zadaniem jest zwrócenie zleceniobiorcy, czyli przedsiębiorcy, wydatków, które on poczynił aż do dnia rozwiązania oraz część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. Gdy jednak wypowiedzenie nastąpi bez istotnego powodu przedsiębiorca ma roszczenie odszkodowawcze do klienta.

Wypada zwrócić atencję na stopień ważności powodu unieważnienia umowy zlecenia. Jak już napomykano powyżej mogą to być zarówno przesłanki o charakterze obiektywnym (np. zmiany w sytuacji gospodarczej, zmiany na rynku, zmiany w prawie) jak również bardziej tendencyjne (zmiana sytuacji życiowej czy też gospodarczej strony). Czytaj też