Konieczne przesłanie zeznania vat 7k – kto powinien się nim przejmować?

przez | 25 października 2021
Oświadczenie VAT-7K składają drobni podatnicy obowiązani do złożenia zeznań VAT 7k za okresy 3-miesięczne, zgodnie z art.99 ust. 2, lub 3 ustawy. Są to drobni przedsiębiorcy, u jakich wartość sprzedaży nie przekroczyła w zeszłym roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Dotyczy to też prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, dysponujących kapitałami inwestycyjnymi, będących przedstawicielami, pracujących na zlecenie, bądź innymi jednostkami świadczącymi usługi o pokrewnym zakresie. W tym wypadku wielkość dywidendy, bądź uposażenia nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. Zgodnie z przepisami mali przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na procedurę kasową, składają w urzędzie skarbowym zeznania skarbowe VAT 7k za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym trymestrze .

Kalkulator odsetek podatkowych zezwala wyznaczyć wielkość odsetek związanych z dodaniem odsetek ustawowych, lub odsetek z tytułu wierzytelności podatkowych .

Poznaj mój serwis – należy wejść w umieszczony poniżej link i w tekście możesz przeczytać ekstra treści na ten ciekawy temat.

Odsetki skarbowe to odsetki nakładane przez organy podatkowe z tytułu nieuregulowania w odpowiednim czasie opłat podatkowych. Procedurę ich naliczania koryguje Ordynacja skarbowa.

podatki

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Odsetek podatkowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez pocztę za nadanie poleconej przesyłki listowej. Aktualnie kwota najmniejsza odsetek wynosi 9 zł.

Jeżeli ta publikacja zwróciła Twoją uwagę, to zerknij na omówienie, które podnosi podobną kwestię. Tamten materiał niewątpliwie również Cię zaciekawi, więc kliknij tutaj.

Jeśli ostatni dzień terminu zapłaty przypada na sobotę, to dzień ów uznaje się za dzień wolny, a w konsekwencji za ostateczny dzień opłaty zaległości uważa się najbliższy dzień po dniu, czy też dniach wolnych od pracy.

Na prośbę pracownika, chlebodawca wypisuje zaświadczenie o zatrudnieniu . W tym poświadczeniu wpisuje się, czy wspomniany zatrudniony nie znajduje się w czasie wymówienia umowy o pracę, ani w czasie próbnym, a zakład pracy nie jest w stanie upadłości, czy likwidacji. Wystawca dokumentu ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą. Pismo aktualne jest jeden miesiąc od daty wystawienia.