Utylizacja śmieci

przez | 6 września 2021
Polska od 89 roku ogromnie się zmieniła acz nie zawżdy sobie z tego zdajemy sprawę. Jedną z największych zmian jakie były następstwem transformacji sprzed dwudziestu pięciu lat jest moim sądem ekologiczna świadomość, i to na wszystkich wykonalnych poziomach.

Zaczynając od wielkich, fabrycznych inwestycji ekologicznych (na przykład filtry hamujące emisję trujących substancji), poprzez projekty modernizacyjne skierowane do obywateli dużych miejscowości, (dla przykładu program subwencji zmiany starej instalacji grzewczej na w wyższym stopniu ekologiczną). Oczywiście same możliwości to trochę zbyt mało, ponieważ niezbędne jest dodatkowo zaangażowanie w ekologię indywidualnych ludzi, co nie jest bardzo skomplikowane. Wystarcza albowiem segregować odpady (dodatkowe informacje).

śmieci

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

Niby prosta kwestia – wyrzucając cokolwiek do kubła jota zastanowienia. Papier do odpowiedniego kubła, szkło do drugiego, odpady przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków degradowalne w jeszcze inne miejsce. Potem już tylko na mocy umowy z gminą, odbywa się odbiór odpadów w określonych przez harmonogram dniach. I to cała sprawa z naszej strony. Innym aspektem rozumowania ekologicznego jest dbałość o środowisko w trakcie remontów. Podobnie jak wyżej opowiedziane postępowanie ekologiczne (a więc segregacja i odbiór odpadów z mieszkań) są one regulowane przepisami prawnymi. Inwestor jest zobowiązana w ciągu robót budowlanych i remontowych gromadzić a po ukończonej inwestycji odstawić odpady poremontowe do PSZOK. Bywają jednakże odpady przemysłowe, które są daleko bardziej kłopotliwe niż gruz. W podobnych przypadkach istotna jest pomoc ekspertów.

Takim przypadkiem jest usunięcie azbestu. Podobnymi robotami muszą zająć się profesjonalne firmy dysponujące przeszkolonymi robotnikami oraz właściwym do tego celu ekwipunkiem. Azbest jest tworzywem używanym jeszcze do nie dawna szeroko w budownictwie a także gospodarstwie domowym. Niestety badania udowodniły jego rakotwórcze działanie na organizm człowieka. Konieczne więc było nie tylko ustanie produkcji przedmiotów zawierający azbest lecz także i jego fizyczne wyeliminowanie z otoczenia człowieka. Jest to tak poważny problem, iż inwestorzy mogą liczyć na dofinansowanie z funduszy rządowych na pozbycie się azbestu.