Prowadzenie własnej firmy to nie tylko nakłady, z czasem przyjdzie czas na wypracowanie zarobków

przez | 26 lipca 2021
Koncepcja na własny interes to nie tylko znalezienie tzw. niszy, to również zbudowanie strategii wejścia na rynek i przygotowanie do późniejszego działania. Przed podjęciem decyzji, trzeba sobie udzielić odpowiedzi na kilka pytań, m.in.: jakie trzeba będzie ponosić wydatki firmowe i jak je należy rozliczać? Składki ZUS przedsiębiorcy, którzy otwierają własną działalność gospodarczą mogą odprowadzać według reguł preferencyjnych.

Właściciele firmy posiadają mogą korzystać z tego przywileju przez 24 miesiące, płacąc w tym czasie składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe o kilkaset złotych mniejsze aniżeli płatnik, który funkcjonuje na rynku dłużej. W czasie tych pierwszych ulgowych 2 lat, przedsiębiorcy nie płacą także składki na Fundusz Pracy. Z kolei składka zdrowotna jest dla wszystkich taka sama – dla nikogo nie ma żadnych ulg. Czytaj .

Pieniądze

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

Zazwyczaj, nie od razu właściciele nowo powstałych firm, chcą zatrudniać pracowników. Przeważnie, z początkiem działalności wystarczają własne ręce do pracy. Ale z czasem okazuje się, że to za mało . Im szybciej przedsiębiorstwo poszerza obszar działalności, inwestuje i przybywa jej spraw do załatwienia, tym prędzej kiełkuje inwencja przyjęcia pracownika a nawet kilku pracowników.

Dodatkowa osoba do pracy to określone nakłady.

Czy zainteresował Cię ten artykuł? Jeżeli tak, to idź dalej kurs na koparke opole i przejrzyj tam następne fascynujące wątki. Nie czekaj!

Do stałych nakladów związanych z przyjęciem do pracy dodatkowych osób, z którymi muszą liczyć się przedsiębiorcy, zaliczyć trzeba przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. Reguła jest taka, że składki ZUS pracodawcy pobierają z poborów, mniej więcej po połowie. Jedną część należnych ZUS-owi składek – w tym na przyszłą emeryturę, opłaca pracownik ze swojego wynagrodzenia a druga połowa obciąża kasę pracodawcy.

Pracodawca, jako płatnik składek ZUS, jest obciążony składkami emerytalnymi, rentowymi i wypadkowymi, składkami na Fundusz Pracy oraz składkami na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych.

Odkryj następne pokrewne bardzo przydatne źródło informacji na opisywany temat – kliknij tu i przeczytaj więcej w serwisie przesyłki drobnicowe krajowe.

Zasadniczo panuje jedna główna reguła – że koszty działalności gospodarczej, są to wszystkie wydatki, które wydawane są w związku z jej prowadzeniem. Wydatki mają służyć uzyskaniu przychodów. Nie oznacza to wcale, że gdy przedsiębiorca nie osiągnie dochodu, a będzie miał np. stratę, to wydatków, które poniesie z myślą o zarobku, nie będzie mógł potraktować jako koszt firmy.

Bardzo często jest właśnie tak, że na wyniki pewnych działań trzeba poczekać, najpierw ponosząc koszty, które mają przynieść owoce w przyszłości. Na koszty związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, zaliczyć trzeba zakupy surowców, maszyn, usług koniecznych do wykonywania działalności gospodarczej, płace dla zatrudnionych w firmie osób, opłaty za prąd i wiele innych nakładów niezbędnych do osiągnięcia zarobków.