OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH

przez | 26 lipca 2021
Typową formą znaku towarowego jest znak słowny lub znak słowno- graficzny. Są to takie dwie metody z reguły wybierane. Aby były one wyłącznie i jedynie nasze i ażeby zupełnie nikt ich od nas nie zgapił powinno się je zastrzec.

Ochrona znaku towarowego to wszelkiego typu przedsięwzięcia których zadaniem jest uniemożliwienie posługiwania się określoną marką bez zgody jego właściciela. Funkcją tego typu znaku towarowego jest odróżnienie towaru kancelarii (polecamy łącze) usługi danego przedsiębiorstwa od towarów bądź też usług innego przedsiębiorstwa. Zwiększa on wartość rynkową i prestiż określonego przedsiębiorstwa.

prawo

Prócz tego jest symbolem specyficznym przyciągającym uwagę prawdopodobnych kontrahentów. Ażeby zastrzec taki znak towarowy rzecznik (polecamy jesteśmy tutaj) wzór przemysłowy powinno się go zarejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polski. Może to zrobić osoba fizycznaalbo prawna posiadająca swoją działalność gospodarczą. Ochrona znaku towarowego udzielana jest na 10 lat od momentu zgłoszenia. Opłatę należy uiścić w terminie trzech miesięcy od dnia dostarczenia decyzji. Naturalnie po upływie dziesięciu lat może być ta ochrona przedłużona na kolejne okresy 10-letnie.

Należy tylko złożyć następny wniosek. Tego typu patenty zapewniają znakom towarowym właściwą ochronę. Znaki towarowe mogą występować m.in. w formie słownej, czyli na przykład jakiś slogan reklamowy, graficznej np. logo czy rysunek albo dźwiękowej. Czasami niemniej jednak nieprosto jest otrzymać ochronę określonego znaku bowiem musi on posiadać zdolność odróżniającą. Również ciężko jest otrzymać tego typu zgodę wówczas, jeżeli konkurencja używa podobnej szaty graficznej, mimo iż wykorzystane słowa są ewidentnie odmienne.