Jak zdać egzamin aktuarialny i rozpocząć pracę w tej profesji?

przez | 10 lipca 2021
Zajęcie w fachu aktuariusza znamionuje ważność, bowiem przygotowanie do tego zawodu wymaga zdania wielu egzaminów i ogromnej znajomości. W Polsce jest to fach mało popularny, a zawodowcy z owej sfery pracują w towarzystwach aktuarialnych i przedsiębiorstwach konsultingowych. By zdać właściwe testy, trzeba mieć dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w obszarze przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz powinien również przebyć dwuletni staż.

aktuariusz

Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawdzian aktuarialny składa się z czterech niezależnych wobec siebie części, mieszczących zakresy matematyki, ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, matematyki skarbowej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Aktuariusz to niesłychanie poważny, wymagający wielkiego zaangażowania, ale jednocześnie przynoszący mnóstwo zadowolenia zawód.

Aktuariusz zajmuje się ocenianiem ryzyka, również wartości bieżącej pomysłów finansowych, w szczególności tych długoterminowych, czy też obarczonych ogromnym ryzykiem.

Czy zainteresował Cię artykuł? Tak? To śpieszymy z informacją, że przygotowaliśmy dla Ciebie dostęp ekstra do następnych opisów pod tym linkiem.

To zawodowiec związany przede wszystkim z specjalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną, funduszy emerytalnych, także planów emerytalnych. Dziś, aktuariusz to także biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, zasoby na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z obszernej wiedzy z zakresu matematyki finansowej, zajmuje się także wyceną przedsiębiorstw i pomysłów inwestycyjnych, biznesplanami, a także doradztwem transakcyjnym. Sprawdź: .

Profesjonalne usługi aktuarialne to duży zakres usług dla podmiotów spoza rynku ubezpieczeniowego.

Jeśli poszukujesz podobnych danych na omawiany wątek, to też rzuć okiem na (https://www.stojakireklamowe.pl/category/slupki-ze-sznurem?horizontal=) analogiczne portale, które podnoszą tę kwestię.

Eksperci z tego obrębu zajmują się kwestiami związanymi z oceną ryzyka, szacunkiem wierzytelności z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, tematyką projektów i kapitałów emerytalnych, a także strategią inwestycyjną.

wycena opcji w czasie pracy

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi aktuarialne to też szacowanie wierzytelności wypływających z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych pracobiorcom. Są to premie jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pogrzebowe, dodatkowo deputaty węglowe i mnóstwo innych.