Narzędzia użyteczne każdemu księgowemu.

przez | 26 lipca 2021
Programy przydatne dla księgowej w firmie. Mi.in: kalkulator vat, minimalne wynagrodzenie 2015 oraz księgi rachunkowe.

Jeżeli prowadzimy własną firmę, na co dzień trzeba radzić sobie z fakturami – zarówno gdy kupujemy towar, jak i sprzedajemy. Uczestnicząc w transakcjach sprzedaży i zakupu, musimy sprawnie poruszać się pomiędzy wartościami netto i brutto.

faktura

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
W łatwy sposób taką możliwość oferuje kalkulator vat wartości netto/ brutto. kalkulator (zobacz wypłata netto) VAT w Internecie umożliwia przeliczenie podanej kwoty uwzględniając obowiązujące stawki. Oblicza kwotę netto na podstawie podanej kwoty brutto (łącznie z podatkiem) i odwrotnie (kwotę brutto na kwotę netto). Przeliczeń dokonuje się z użyciem stawek podatku VAT, jakie obowiązują tego roku jak i w latach ubiegłych. Wprowadzone dane i uzyskane dzięki nim wielkości zachować można w przejrzystej formie, poprzez wydrukowanie ich albo przesyłając je na dowolny adres e-mailowy. kalkulator (zobacz wynagrodzenie) vatu w Internecie jest szybkim sposobem na obliczenie interesujących nas wartości. Działa szybko i niezawodnie, a co najważniejsze jest za darmo.

Wynagrodzenie minimalne jest podstawową gwarancją ochrony pracownika przed wyzyskiem pracodawcy, z drugiej jednak strony jest przeszkodą w zwalczaniu bezrobocia. Nie należy zapominać jednakże, że zarówno w interesie osoby pracującej, jak i pracodawcy, leży terminowe wypłacanie należnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie 2015 to 1750 zł brutto .

Pracodawca, płacąc pracownikowi pensję minimalną ponosi obecnie łączny koszt zatrudnienia w wysokości 2028,43 zł miesięcznie. Kalkulator wynagrodzeń oblicza ile wynosi wynagrodzenie netto. Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator wylicza również koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem – zaliczki na PIT, składki ZUS i emerytalne. Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dokumentów księgowych. Ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

księgowość

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
To zestawienia zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów jak i sald kont księgi głównej oraz pomocniczych, ale też listę składników aktywów oraz pasywów. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki albo poza siedzibą jednostki – jeżeli powierza się ich prowadzenie jednostce uprawnionej – zgodnie z obowiązującymi przepisami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*