Sektor gazu w Polsce

przez | 26 maja 2022
Na rynku gazu ziemnego w Polsce można wyodrębnić następujące segmenty: wydobywanie gazu ziemnego i produkcja gazu LNG, składowanie, przesył, rozprowadzanie, obrót.

Działanie w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym (zatem sprzedaż gazu podmiotom

gaz

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com

wykorzystującym go w celu dalszej odsprzedaży) była do niedawna zdominowana przez jeden z podmiotów. Obrót gazem ziemnym dokonywany był jedynie w ramach układów dwustronnych, natomiast sprzedaż z pośrednictwem giełdy nie działała. Niemniej jednak w owym obszarze następują istotne zmiany, jakich przewodnim celem jest zapewnienie klientom swobodnego dostawcy, a głównym motorem, regulacje Unii Europejskiej, zmierzającej do utworzenia jednorodnego rynku energii. Od paręnastu miesięcy kontynuowane są prace nad wdrożeniem w Polsce nowego modelu rynku gazu. Wprowadzono zmiany umożliwiające obrót gazem ziemnym poprzez dostęp do infrastruktury stron trzecich (m.in. obligo gazowe).

Absorbujący tekst? Jeżeli tak myślisz, kliknij bez ociągania ten odnośnik, gdyż w witrynie programista zarobki, którą tutaj znajdziesz, też jest coś ciekawego.

W następnej kolejności zaplanowano m.in. płynne uwalnianie cen gazu spod regulacji, począwszy od taryf dla najważniejszych odbiorców. Działania te wspierają zrealizowanie strategii rozwoju Grupy w obszarze handlu gazem sieciowym. Cząstką rynku gazu ziemnego jest rynek, na jakim obiektem handlu jest gaz w formie skroplonej – LNG. Stan ciekły pozyskuje się przez chłodzenie – zapoznaj się z cenom serwis chłodni warszawa – gazu do temperatury minus 163°C. Objętość gazu jest wtedy ponad sześćset razy mniejsza. Dzięki temu LNG można względnie niedrogo przewozić w zbiornikach kriogenicznych, bez potrzeby konstruowania gazociągów. W naszej ojczyźnie rynek LNG rozwinął się jako opcja dla klasycznych metod dostarczania gazu. Znajduje także zastosowanie w miejscowościach, w których budowa gazociągu jest nieopłacalna bądź nierealna. W celu umożliwienia odbioru gazu przez klientów stawiane są specjalne stacje wyposażone w zbiorniki gromadzące paliwo gazowe w formie płynnej i zestaw parownic, których funkcją jest zmiana stanu z ciekłego w gazowy. Gaz po odparowaniu dostarczany jest przy pomocy przyłączy lub małej sieci dystrybucyjnej. Takie stacje mogą być dedykowane indywidualnym odbiorcom bądź ich grupom . Szacuje się, że w 2013 r. na rynku LNG w naszej ojczyźnie sprzedano łącznie około 40 mln m³ gazu w normalnych warunkach.