Szkolenie Six sigma to dobre rozwiązanie tego jak sprawnie zarządzać firmą

przez | 26 lipca 2021
Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość z ograniczeniem wydatków. Wiąże się to z ciągłym udoskonalaniem procesów produkcyjnych, motywowaniem pracowników i szeregiem innych czynników mających wpływ na jakość produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy sprawny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie menadżera odpowiedniego do zarządzania jakością w dużej korporacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszystkich procesów we wszystkich oddziałach firmy. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody… statystyczne.

szkolenie biznesowe

Autor: Trentino as a Lab
Źródło: http://www.flickr.com

Jak się bowiem okazuje, wszystkie czynniki powodujące obniżenie jakości w firmie, za wyjątkiem błędu ludzkiego da się skutecznie przewidzieć i wyeliminować.Specjaliści w dziedzinie zarządzania – systemy zarządzania środowiskowego jakością opracowali system zarządzania jakości, polegający na metodach statystycznych. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla ilość dopuszczalnych błędów na miliard operacji, system six sigma dąży do minimalizacji tego czynnika. Menadżerowie dużych firm i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, które wytwarza u nich umiejętność statystycznego przewidywania przyczyn obniżenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i każdorazowo kończy się zdobyciem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu. Kolejne stopnie tej metody oznacza się podobnie jak w sportach walki – kolorowymi pasami. Najwyższym stopniem wtajemniczenia w statystyczne metody zarządzania jakością jest ukończone szkolenie black belt. Najniższym stopniem wtajemniczenia jest posiadanie białego pasa, następny w kolejności jest pas żółty, później zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych spółek z powodzeniem korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich robią to już od kilkudziesięciu lat. W takich spółkach pracuje wielu menadżerów posiadających certyfikaty różnego stopnia.Zarządzanie jakością opiera się na przeprowadzaniu działań w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoki poziom z ograniczeniem wydatków. Związane jest to z ciągłym udoskonalaniem procesów w produkcji, zachęcaniem pracowników i zestawem innych czynników wpływających na jakość produkcji w firmie. W małej firmie wystarczy profesjonalny menadżer, który zna realia rynku i odznacza się kreatywnością. O ile warunki te może spełnić duża liczba osób, o tyle odszukanie menadżera nadającego się do zarządzania jakością w dużej korporacji jest znacznym wyzwaniem. Nie jest bowiem wykonalne skuteczne kontrolowanie wszelkich działań we wszystkich oddziałach firmy.

W tego rodzaju okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody… statystyczne. Jak się bowiem okazuje, różnorodne elementy wywołujące obniżenie jakości w przedsiębiorstwie, za wyjątkiem błędu ludzkiego da się efektywnie przewidzieć i wyeliminować.
Specjaliści w zakresie zarządzania jakością stworzyli system zarządzania jakości, opierający się na metodach ze statystyki. Nosi on nazwę six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla liczbę możliwych błędów na miliard czynności, system six sigma dąży do ograniczenia tego czynnika – . Specjaliści od zarządzania dużych przedsiębiorstw i korporacji przechodzą dość długie szkolenie, na którym zyskują zdolność do statystycznego prognozowania źródeł obniżenia jakości, oraz uczy ich usuwania. Szkolenie to ma kilka stopni i za każdym razem kończy się otrzymaniem przez uczestnika właściwego certyfikatu.
Poszczególne stopnie tej metody oznaczane są analogicznie jak w sportach walki – kolorowymi pasami. Najwyższym stopniem wtajemniczenia w opisywane sposoby zarządzania jakością jest ukończone szkolenie black belt. Początkowym stopniem wtajemniczenia jest posiadanie białego pasa, kolejny jest pas żółty, nastepnie zielony i na końcu czarny. Wiele dużych korporacji z powodzeniem korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich czynią to już od kilkudziesięciu lat.

Nie czekaj, tylko poczytaj więcej opaski nierdzewne na omawiany wątek – informacje będą na pewno bardzo wciągające, zatem kliknij tutaj i zobacz więcej.

W tego rodzaju spółkach zatruudnionych jest wielu specjalistów mających certyfikaty różnego stopnia.