Jaki powinien być magazyn? Czym się powinien odznaczać, aby można było w nim przechowywać różne rzeczy

przez | 24 grudnia 2022
Zabudowania magazynów powinny być koniecznie murowane i ognioodporne. Podłogi muszą być odporne na oddziaływanie składowanych tam substancji. Przy tym powinny się odznaczać dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, gdyż każda nierówność wpływa na utrudniony ruch wózków a co za tym idzie przemieszczanie się osób tam pracujących. Najlepiej jak podłogi tworzą jeden poziom, czyli nie może tam być niepotrzebnych progów, schodów albo pochylni.

duży magazyn

Źródło: http://www.flickr.com
Szerokość drzwi musi być dostosowana do typu używanych maszyn do transportu oraz organizacji przepływu tychże środków transportu. Czym jeszcze musi się charakteryzować taki magazyn? W każdym z pomieszczeń powinny być umieszczone czytelne tablice, które określają możliwe obciążenie stropu na jeden metr kwadratowy. Ściany oraz sufity powinny być odporne na działanie trzymanych tam substancji, a przy tym jak w przypadku podłogi, łatwe do odkurzania i zmywania. Okna muszą być odpowiednio zabezpieczone przed włamaniem. Stosunek płaszczyzny oszklonej do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej jeden do dwunastu.

Światło naturalne to nie wszystko, oprócz tego musi być również światło sztuczne. Zaś w miejscach trzymania drobnych części, oraz tam, gdzie trzeba czytać etykiety (sprawdź takie etykiety foliowe) trzeba zamontować dodatkowe światło. W magazynach powinna znajdować się odpowiednia wentylacja. Najlepsza jest naturalna, dobrze sprawdzi się również grawitacyjna, tam gdzie nie trzyma się substancji niebezpiecznych. Temperatura w pomieszczeniach zależy od rodzaju składowanych materiałów. Rodzaj ogrzewania musi odpowiadać przepisom o ochronie przeciwpożarowej.

Zalecane jest, żeby magazyn posiadał instalację wodną i kanalizacyjną. W miejscach składowania chemikaliów niebezpiecznych instalacje tego typu są określone różnymi regulaminami. Instalacja elektryczna powinna być dostosowana do magazynów. Specjalne wymagania stanowią przepisy co do instalacji w magazynach materiałów wybuchowych i łatwo zapalnych. Pamiętać trzeba, że jeśli zdecydowaliśmy się na wynajem powierzchni magazynowej czy wynajem hali produkcyjnej, to należy sprawdzić powyższe kwestie, by to pomieszczenie faktycznie spełniało niezbędne wymogi.