Badanie gruntu jako najlepsza czynność w określeniu podłoża

przez | 26 lipca 2021
Dodawanie specyfikacji geotechnicznej do wniosku o przyzwolenie na budowę nie jest obowiązujące. Natomiast w interesie właściciela pola leży to, by budynek był pobudowany na trwałym podkładzie. Piwnic nie powinno się konstruować, kiedy woda gruntowa jest bardzo wysoko, bo byłoby to uciążliwe technicznie i drogie. Jeśli natomiast ze względu na nieprzepuszczalne podwaliny na nawierzchni działki często stoi woda, wskazane jest pomyśleć o sprawnym odwodnieniu.

Badanie gruntu

Autor: Soil Science
Źródło: http://www.flickr.com
Badania gruntów to definiowanie własności geotechnicznych podłoża – więcej. Geotechnika używa dużo procedur, dzięki jakim bada pole. Badania gruntu są najlepszą czynnością w scharakteryzowaniu, czy dana ziemia nadaje się pod zabudowę. Aby poddać próbie warunki gruntowe, należy zwrócić się o wsparcie do wyspecjalizowanej firmy geotechnicznej, jaka na podstawie paru odwiertów ustali warstwy i typy podkładu, oraz poziom wód gruntowych.

Badania gruntów są w największym stopniu pewne, gdy można wyznaczyć położenie i zarys ewentualnego budynku, bowiem wtenczas geotechnik wie, w których lokalizacjach przeprowadzić odwierty – odwierty wrocław. Jeżeli parcela jest bardzo duża i nie wiadomo jeszcze, gdzie stanie budynek, trzeba dokonać więcej odwiertów, a więc koszt badań wzrośnie.

Więcej:

Mimo to, wskazane jest je zrobić, by uprościć sobie podjęcie decyzji, bo badania powinny wykazać, w którym terenie fundamentowanie budynku okaże się najprostsze, a gdzie będzie skomplikowane, a przez to droższe. Przeważnie odwierty sytuuje się w narożach budynku i opcjonalnie na przecięciu przekątnych.

Badania gruntu, w których użytkuje się sondowanie cpt to jedne z najnowocześniejszych podejść zarówno w Polsce jak i na świecie. Usługi geotechniczne pozwolą na dokładną diagnostykę danego terenu szybko i sprawnie.

Podstawowym zakresem sondowania jest badanie ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa posadowienia budynków, konstrukcji ziemnych, podziemnych i nawierzchni drogowych. Na podstawie otrzymanych parametrów gruntowania, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu jest możliwość wyznaczyodwierty – odwierty opolskieodłoża i strukturę geologiczną gruntu, określić poziom zagęszczenia podkładów sypkich.