Egzekucja wierzytelności na rachunkach bankowych dłużnika

przez | 26 lipca 2021
Zajęcie rachunku bankowego dłużnika uskutecznione jest z momentem doręczenia placówce bankowej zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobowiązanym jest zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela skrupulatnie numeru rachunku bankowego. Wystarcza zatem wiedza wierzyciela, że dłużnik może w konkretnym banku mieć rachunek bankowy.

Najlepiej więc wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał kilka znanych banków. Kopię zajęć komornik (kliknij aby zobaczyć więcej) doręcza dodatkowo wierzycielowi. Bank zobowiązany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy dłużnika, wypłacić komornikowi zajętą wierzytelność, i wskazać potencjalne przyczyny braku możliwości wypłaty środków .

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajęta będzie do wysokości roszczenia głównego wraz z odsetkami jak też wszelkimi wydatkami powstałymi w toku postępowania a także egzekucji. Jeżeli na rachunku bankowym mieści się suma przekraczająca kwotę zajęcia, firmy (polecamy https://www.forsel.pl/wroclaw/kredyty-pozyczki) spienięży trasatowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty przeznaczone na pokrycie kredytu bankowego, potencjalnych opłat stałych za prowadzenie rachunku, kwot określonych na pokrycie powstałego debetu. Ponadto nie podlegają zajęciu kwoty spieniężone dłużnikowi za uposażenie za pracę, podatki i pozostałe podatki publiczne. Więcej na

W praktyce bywa, iż suma zapłaty za pracę trasata już po odliczeniu, zajmowana bywa na rachunku bankowym. Bywają zatem wypadki, iż 100 procent wynagrodzenia dłużnika podlega egzekucji. W takowym razie u chlebodawcy dłużnik może złożyć deklarację z prośbą o wypłatę odliczonego uposażenia do rąk własnych, następnie skierować podanie do egzekutora o powstrzymanie egzekucji w zakresie uposażenia za pracę znajdującego się na rachunku . Zobacz

Podobną prośbę trasat skieruje do wierzyciela gdyż w praktyce komornik zareaguje umorzeniem jak wyżej, tylko na wniosek wierzyciela. W innym razie służy trasatowi skarga na działania egzekutora.

W każdym przypadku korzystna być może ugoda z dłużnikiem. W przypadku kiedy z dłużnikiem nie można się dogadać, pozostaje giełda długów na której możemy nasze wierzytelności scedować.