Zarządzanie zasobami ludzkimi

przez | 26 lipca 2021
Zarządzanie firmą polega na spożytkowaniu każdych zasobów, którymi się rozporządza dla osiągnięcia obranych zamysłów. Takimi zasobami są klienci, fundusze, maszyny, materiały, energia, metody pracy, czas jak też załoga.

menedżer

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

I to akurat ludzi uważa się za jeden z istotnych zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo funkcjonujące w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Tym co wyróżnia odpowiednio zarządzaną firmę są profesjonalni pracownicy z ich uzdolnieniami, erudycją, zdolnościami rzeczowymi jak też motywacją do realizowania określonej pracy.

Nabywanie właściwych pracowników a także tworzenie warunków nakłaniających ich do czynnego uczestniczenia w życiu firmy jest dzisiaj jednym z kluczowych zadań w dziedzinie kierowania, którą współcześnie określa się jako zarządzanie zasobami ludzkimi.

Podstawowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi będzie zapewnienie w firmie wymaganej ilości pracowników o stosownych kwalifikacjach. W procesie doboru pracobiorców wykorzystywanych może być wiele metod rekrutacji, każda z nich obarczona jest ryzykiem popełnienia omyłki jak też poniesienia powiązanych z tym kosztów. Z tej przyczyny pozyskiwanie ludzi nie może odbywać się metodą prób i błędów, lecz powinno stanowić spójny system przedsięwzięć ukierunkowanych na dokonanie głównego celu, to jest zdobycie we właściwym czasie niezbędnej liczby doświadczonych pracobiorców, zdolnych spełniać postawione przed nimi funkcje.

pracownicy

Autor: Mark Warner
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi HR to jednakże coś więcej aniżeli zaopatrywanie przedsiębiorstwa w personel, to też (odnośnik do strony) – a może głównie – marketingowe oddziaływanie na rynek zatrudnienia (dowiedz się więcej: ). Rekrutując pracowników do przedsiębiorstwa posiadamy do dyspozycji niemałe bogactwo technik jak też środków. Możemy powoływać samodzielnie, albo polecić tę czynność firmie doradztwa personalnego. Korzystać można z baz danych albo też ściągnąć (sprawdź tu) do siebie ludzi za pomocą publikatorów takich tj. ogłoszenia prasowe czy ostatnio również Internet. Nadzwyczaj skuteczną odmianę poszukiwania najlepszych stanowi patronat nad wybranymi studentami ostatnich lat.

Rekrutację realizować możemy metodą tradycyjną, tj. przeprowadzając po prostu wywiad, albo też wspierać się takimi instrumentami jak testy psychologiczne, test. Analogicznym sposobem przebiega rekrutacja kadry menedżerskiej.