Brakowanie akt niearchiwalnych dobrze jest scedować na profesjonalną firmę

przez | 4 sierpnia 2022
Obecna dokumentacja jest dość zróżnicowana, jeśli chodzi o jej znaczenie badawcze lub zastosowanie do codziennego funkcjonowania danej instytucji publicznej. Podsumowanie i bilans roczny po kilku latach nie mają już większego wpływu dla przyszłego osiągania sukcesów dużego zakładu ale za to stanowią świetne źródło archiwalne.

Dokument

Autor: hierher
Źródło: http://www.flickr.com
Faktura, raport kasowy, zbiorcze zestawienie obrotów na rachunku bankowym czy inny jednostkowy podstawowy dokument księgowania, posiadają najczęściej bardzo wymierny, użyteczny, bo dowodowy walor dla instytucji ale minimalny dla osoby badającej dokument (zobacz: więcej opinii na ten temat). Dlatego zgodnie z prawem kategoryzujemy dokumentację na zbiory archiwalne, zakwalifikowane do wieczystego przechowywania, a także na dokumentację niearchiwalną, poddaną zniszczeniu po zakończeniu wyznaczonego okresu przetrzymywania.

Taki podział wspomaga istotę postępowania z poszczególnymi kategoriami archiwalnymi akt podczas ich zbierania, porządkowania, raportowania i magazynowania w składnicy akt. Podczas gdy dokumentacja niestanowiąca materiałów źródłowych archiwalnych utraci swoją przydatność do celów dowodowych, zostaje poddana brakowaniu to znaczy – oddaniu do punktu skupu makulatury lub zniszczenie. Usuwanie akt jest jedną z najważniejszych

Dokumenty

Autor: TintedLens-Photo
Źródło: http://www.flickr.com

procedur archiwalnych – [www]. Nie prawidłowo przeprowadzone usuwanie akt może spowodować nieodwracalne skutki. Fachowe likwidowanie dokumentów to działania, które trzeba przeprowadzić sumiennie, rozważnie, z poczuciem odpowiedzialności i ze świadomością, że treści zlikwidowanych dokumentów nie sposób odratować.naciśnij tu tanieoswietlenie.pl tanieoswietlenie.plW jednostkach państwowych i samorządowych, po uzyskaniu każdorazowej zgody na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej, następuje ich faktyczne zabranie z magazynu archiwalnego.

Wszystkie pisma posiadające dane osobowe pozwalające na identyfikację osób np. sondaże osobowe, karty chorobowe, przelewy i wyciągi bankowe – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, należy zniszczyć według takiej procedury aby nie było możliwości ich odratowania – sprawdź. Dlatego też najlepiej jest skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm dysponujących specjalnymi maszynami do niszczenia dokumentacji. Do zbiornicy surowców wtórnych można zawieźć wyłącznie nieaktualne akta jawne.