Egzekucja z roszczeń na rachunku bankowym dłużnika

przez | 13 października 2021
Zajęcie rachunku bankowego trasata uskutecznione jest z momentem doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobligowanym jest zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela skrupulatnie numeru rachunku bankowego. Wystarcza zatem informacja wierzyciela, że dłużnik może w konkretnym banku mieć rachunek .

Dobrze jest zatem wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał kilka najpopularniejszych banków.

Nie ociągaj się, ponieważ jesteśmy w witrynie (https://sigma-chelm.pl/prawo-jazdy-kat-ce/) dla Ciebie. Opracowaliśmy niezwykle intrygujące posty. Chcesz się z nimi zapoznać? Zachęcamy do następnej strony.

Odpis zajęć komornik doręcza dodatkowo wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy dłużnika, zrealizować komornikowi zajętą wierzytelność, oraz wskazać ewentualne powody braku możliwości wypłaty środków .

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajęta będzie do wysokości roszczenia głównego wraz z odsetkami a także wszelkimi wydatkami powstałymi w biegu postępowania a także egzekucji. O ile na rachunku bankowym znajduje się suma przekraczająca kwotę zajęcia, firm (polecamy https://www.forsel.pl/kredyty-dla-firm/kredyt-pod-kontrakt) spienięży dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają sumy określone na pokrycie debetu bankowego, możliwych opłat stałych za prowadzenie rachunku, sum określonych na pokrycie powstałego debetu. Co więcej nie podlegają zajęciu sumy wypłacone dłużnikowi za honorarium za pracę, podatki a także pozostałe podatki publiczne.

W praktyce bywa, iż kwota uposażenia za pracę trasata już po odliczeniu, zajmowana jest na rachunku bankowym. Zdarzają się więc przypadki, iż 100 procent uposażenia trasata podlega egzekucji. W takim wypadku u chlebodawcy trasat może złożyć deklarację z podaniem o wypłatę odliczonego uposażenia do rąk własnych, po czym skierować wniosek do komornika o powstrzymanie egzekucji w obszarze wynagrodzenia za pracę na rachunku bankowym.

Analogiczną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela bowiem w praktyce egzekutor zareaguje umorzeniem jak wyżej, tylko na wniosek wierzyciela. W innym przypadku służy trasatowi skarga na działania egzekutora.

W każdym razie pożądana być może ugoda z dłużnikiem. W przypadku kiedy z dłużnikiem nie zdołamy się dogadać, zostaje giełda długów na której można nasze wierzytelności scedować.