Cudzoziemiec nabywający nieruchomość na Ukrainie musi do podpisania umowy mieć zaprzysiężone tłumaczenie na język ukraiński.

przez | 5 lipca 2022
Język ukraiński – to język należący do grupy słów wschodniosłowiańskich. używa go ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka formalnego, wykorzystywany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Język ukraiński z racji uwarunkowań geograficznych i historycznych wykazuje naturalne pokrewnieństwo do innych języków wschodniosłowiańskich: większe – do białoruskiego i mniejsze – rosyjskiego. Autor przekładu słownictwa ukraińskiego musi posiadać świadectwo nadane przez Ministra Sprawiedliwości.

Słowniki języków obcych

Źródło: http://www.sxc.hu

Każdy przełożony dokument powinien być oznaczony pieczęcią imienną tłumacza oraz zawierać wymagane deklaracje o zgodności tłumaczenia z oryginałem. autor (polecamy do sprawdzenia na tej stronie) tłumaczenia zaprzysiężony słownictwa należącego do grupy języków wschodniosłowiańskich może tłumaczyć pisma zwyczajne, tak zwane tłumaczenia ukraiński nieprzysięgłe, które nie potrzebują uwiarygodnienia, na przykład: korespondencję, strony www, reklamy firmy, materiały promocyjne, artykuły prasowe, dokumentacje techniczne, ścieżki dialogowe, nagrania promocyjne.odwiedź źródło filtry patronowe filtry patronoweTranslator zaprzysiężony języka ukraińskiego może prowadzić także dyspozycje na tłumaczenia przysięgłe ustne języka ukraińskiego. Obecność autora tłumaczenia wymagana jest między innymi podczas podpisywania porozumień notarialnych, których stroną jest osoba obcojęzyczna, postępowań sądowych z uczestnictwem obcokrajowców, zawierania umów międzynarodowych lub w czasie ślubu cywilnego. Z przekładów ustnych zwykłych korzysta się na konwencjach międzypaństwowych, w korporacjach z kapitałem zagranicznym.

Translator zaprzysiężony języka ukraińskiego przyjmuje właściwy rodzaj tłumaczenia po uwzględnieniu właściwości personalnych wymagań kontrahenta i określonej okoliczności. Profesjonalny tłumacz zaprzysiężony języka ukraińskiego może oferować usługi dla firm, polegające na efektywnym rozwiązywaniu lingwistyczno-marketingowym. Oferta taka skierowana jest do przedsiębiorstw, które chcą zaistnieć na arenie międzynarodowej. Szeroki wachlarz usług obejmuje między innymi dodawanie informacji gospodarczych do obcojęzycznych wykazów branżowych, przygotowanie wizytówki lub strony internetowej, wytworzenie kartoteki potencjalnych zagranicznych konsumentów, nawiązanie współpracy z izbą handlową danego kraju, czy sporządzanie korespondencji handlowej.