Wskazówki finansowe dla biznesu

przez | 20 listopada 2021
Jak odliczyc internet? Podatnik – będący osobą fizyczną, która korzysta z internetu, ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci. Od zeszłego roku zmniejszeniu uległa liczba osób uprawnionych do korzystania z ulgi na internet.

Z ulgi skorzystać można wyłącznie przez 2 następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Ci, którzy nigdy nie odliczali internetu od podatku, będą mogły to zrobić 2 razy, w zeznaniach za dwa następujące po sobie lata podatkowe. Od podatku odliczyć można nie tylko internet, z którego korzystamy w domu, ale również ten, do którego mamy dostęp w telefonie komórkowym, czy za pomocą przenośnego modemu np. w laptopie. Ulga na internet dla jednego podatnika wynosi max. 760 zł na rok. Dowodem uprawniającym do ulgi mogą być faktury razem z dowodami zapłaty, potwierdzenia przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenia zapłaty. Więcej na

Ulga na zakup kasy fiskalnej

kasa fiskalna

Podazakup (więcej info) którzy rozpoczynają ewidencję przy użyciu kasy kasy fiskalnej mogą odzyskać do 700 zł z tytułu jej zakupu – nie więcej jednak niż 90% ceny zakupionej kasy. Odliczenia można dokonać w składanej deklaracji VAT. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile nie korzystają ze zwolnienia, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu oraz kwot podatku należnego przy użyciu rejestrujących, zwanych zwykle kasami fiskalnymi . Nie używanie kas fiskalnych pociąga za sobą negatywne konsekwencje tj. obciążenie podatnika specjalnym zobowiązaniem podatkowym – czyli 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w czasie w którym podatnik nie stosował właściwego urządzenia rejestrującego.

Kasa fiskalna jednak to dość kosztowy zakup. Ceny kas fiskalnych wahają się w granicach 600 – 1 tys. zł. Ustawodawca przewidział dla podatników rozpoczynających ewidencję za pomocą kasy fiskalnej możliwość częściowego zwrotu kosztów zakupu kasy. Mogą oni odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas fiskalnych zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednakże nie więcej niż 700 zł.

Leasing samochodu
W jaki sposób można odliczyć VAT od leasingu samochodu? Auto części bova wzięte w leasing daje szereg możliwości co do odliczania podatku VAT. Bierze się to z faktu, że zamiast raty kredytu biznesmen spłaca w związku z samochodem ratę leasingową, która zawiera w sobie VAT. Dodatkowo tego biznesmen ponosi koszty auta, tj. wydatki na paliwo, serwis i części, które także zawierają w sobie podatek. Więcej na