Kiedy ktoś nam jest dłużny pieniądze to mamy ogromny kłopot. Jak w takim przypadku działać? Co jesteśmy w stanie zdziałać?

przez | 26 lipca 2021
Nie płacone w terminie płatności faktur przez nierzetelnych dłużników są znacznym problemem dla wielu przedsiębiorstw w Polsce. Szacujemy, że zatory płatnicze pogarszają diametralnie sytuację finansową 25% przedsiębiorstw w naszym państwie. W złym położeniu mogły znaleźć się małe i średnie firmy, które nie mają wystarczającego kapitału, aby w obliczu ogromnych wierzytelności od dłużników, móc prowadzić swoją działalność.

Dług

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Znanym sposobem na przetrwanie jest ubieganie się o przywrócenie swoich należności, jak więc wygląda ściąganie długów? Proces windykowania pieniędzy nie jest jednak łatwy do zrobienia samodzielnie, dlatego też zaleca się wynajęcie specjalnej firmy windykacyjnej, posiadającej własne sposoby na wyegzekwowanie zaległych płatności od partnerów firmy. W tego typu sytuacji odzyskiwanie długów staje się realne.

Jeżeli opublikowane w tym miejscu materiały są według Ciebie absorbujące, kliknij ten link, gdyż w danym serwisie (http://www.spabaltica.pl/pl/twoja-strefa-urody/manicure-i-pedicure) też odnajdziesz coś ciekawego!

Tego typu przedsiębiorstwa wiedzą jak to się robi, mogą poznać niezbędne pojęcia typu jak sprzedać dług osoby prywatnej.

Termin windykacja na gruncie rodzimego prawa definiowany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, których głównym priorytetem jest zmuszenie dłużnika do dokonania zaległego zobowiązania wobec wierzyciela. Oddzielnym pojęciem jest monitoring płatności, czyli usługa polegająca po na przypominaniu klientom przed, lub po terminie płatności o przymusie zapłaty. Mogą to być np. SMSy, maile czy faksy z niedługą informacją. Pierwszym krokiem do wykonania procesu windykacji, jest zrobienie zobowiązania, które jest przeterminowane. Potem, windykator rozpoczyna postępowanie o stopniu polubowności, ubiegając się od dłużnika zwrotu należnej sumy wierzycielowi.

Ten etap możemy wykonać w oparciu o przesyłanie do dłużnika monitów. Jeżeli dłużnik będzie pragnąć uregulować swoje zobowiązania, podpisze ugodę i zaznaczy, jak spłaci własne zadłużenie. Jeśli postępowanie polubowne nie zapewni oczekiwanych rezultatów, prowadzone jest postępowanie sądowe, kończące się zdobyciem tytułu egzekucyjnego zezwalającego na uruchomienie postępowania klauzulowego.

Celem tego ostatniego jest odzyskanie klauzuli przeprowadzenia wyroku lub orzeczenia sądu. Na koniec, windykacja obejmuje postępowanie ( http://www.adwokat-wroclaw.com.pl/postepowanie-w-sprawach-gospodarczych ) egzekucyjne, w którym główną rolę odgrywa komornik, który dokonuje egzekucji długu.