Kto to jest aktuariusz i jakimi sprawami się zajmuje? Jego najważniejsze zadanie polega na wycenie aktuarialnej, o co w tym chodzi?

przez | 30 maja 2022
Zadaniem aktuariusza jest kalkulacja wysokości przyszłych zobowiązań usługobiorcy oraz zrobienie planu pozwalającego na wywiązanie się z nich bez strat finansowych. Zadanie więc, jak widzimy, jest sporym wyzwaniem – rynek finansowy właściwie nigdy nie zapewnia stuprocentowych gwarancji. Wycena aktuarialna jednak, prowadzona przez profesjonalne biuro aktuarialne z doświadczeniem i uprawnieniami, czyli zatrudniające certyfikowanych przez KNF aktuariuszy, oferuje bardzo wysokie prawdopodobieństwo sprawdzalności.

polecana strona

Autor: Przemek Zawadzki
Źródło: http://www.flickr.com

Aktuariusz to fachowiec w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, a także statystyki i prawdopodobieństwa, dodatkowo zna dobrze pojęcia ekonomii, rachunkowości ubezpieczeniowej, jak również baz danych oraz modelowania matematycznego (dowiedz się więcej). Tego typu wiedza w połączeniu z nowoczesnymi i sprawdzonymi sposobami pracy pozwala na niezwykle dokładne prowadzenie wyceny.

Jeśli uważasz, że w tym artykule są ciekawe wiadomości, to przeczytaj również inne szczegółowe opracowanie (https://inte.com.pl/Kontakt/dane-adresowe.html) tej tematyki. Tam także odnajdziesz interesujące tematy.

Punktem wyjścia do jej wykonania jest analiza sytuacji wyjściowej firmy. Te usługi aktuarialne odnoszą się do rezerw pracowniczych, bierze się pod uwagę przykładowo kwestie takiego typu, jak struktura demograficzna pracowników i konkretne dane, jak płeć, wiek, data zatrudnienia i czas pracy w firmie. Jednocześnie bierzemy pod uwagę wysokość ich wynagrodzenia, sytuację finansową firmy a także kwestie takiego typu, jak fluktuacja zatrudnionych. W oparciu o te dane, jak również informacje mające związek z założeniami demograficznymi i ekonomicznymi takimi, jak chociażby stopa procentowa do dyskontowania następnych świadczeń pracowniczych, czy też umieralności i zachorowalności pracowników w przyszłości tworzony jest raport ukazujący wycenę oraz wskazówki do działania w następnych latach, ażeby możliwe było zachowanie całkowitej rentowności.

Obliczenia

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Wycena aktuarialna przeprowadzana jest zazwyczaj metodą indywidualną prospektywną, znaczy to, iż za każdym razem stosowane są sprawdzone, lecz i indywidualnie przystosowane do sytuacji klienta narzędzia. Należy dodać, że metoda musi mieć zgodność z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6, co znaczy KSR 6, ustawą o rachunkowości, ale także z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, czyli MSR 19.

Podobny zajmujący post przedstawiany jest tutaj, więc odkryj witrynę (http://www.sigma-rachunkowe.pl/) i upewnij się, jakie treści tam znajdziesz. One też Cię zaciekawią.

Zalecają one używanie metody prognozowanych świadczeń jednostkowych, jaka zakłada tak naprawdę proporcjonalne narastanie zobowiązań pracodawcy do wypłacania świadczeń pozapłacowych w perspektywie długofalowej. Pozwala to więc na określone działania, jakie zawsze się sprawdzają, ponieważ są pewne, oszacowane wcześniej i wdrożone w wielu innych miejscach. Wszystko to powinno być więc idealnie wyliczone, jak więc widzimy aktuariusz musi być bardzo precyzyjny.