W nowy rok z zeszłorocznymi należnościami – o czym nie warto zapominać, żeby nie dostać oprocentowanych zaległości

przez | 10 lipca 2021
Kwestie rozliczeń dla wielu indywidualnych właścicieli firm, a zwłaszcza wchodzących na rynek wywołują ból już przez samą nazwę. ”Skarbówka” nie odpuszcza i w odpowiednim czasie zmusi do zestawienia pism z należytymi odliczeniami czy też deklaracji podatkowych.

Przedsiębiorcy zmuszeni są płacić tak zwane zaliczki od podatku, które pochodzą z własnej działalności.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Przypominając progi podatkowe wynoszą one 18 i 32 procent, drugi wskaźnik procentowy dotyczy tych przedsiębiorstw, które generują dochód większy niż 85 528 złotych rocznie. Rzeczywistość nie wygląda dla początkujących oraz niewielkich przedsiębiorstw perspektywicznie – fakty są takie, że biorąc pod lupę wszystko co opisuje podatek (czytaj też wniosek o nadanie klauzuli wykonalności) liniowy: zasady, przeliczniki itp. wychodzi na to, że faktyczne zyski generuje się od progu 32 %.

W kwestii zaliczek, które właściciele wszystkich firm muszą odprowadzać co miesiąc istnieją wyjątki. Młodsi inwestorzy i drobni przedsiębiorcy mogą wybrać opcję, wedle której oprowadzą swój podatek (czytaj też zaświadczenie o niezaleganiu zus) dochodowy kwartalnie. Comiesięczne zaliczki polegają zaś na odprowadzaniu ich do 20 dnia w każdym miesiącu. Jeśli wybierzemy kwartalny sposób naliczania inwestor musi powiadomić o swojej decyzji „Skarbówkę” do 20 lutego roku podatkowego.Nie inaczej zachowuje się w kolejnych latach, chyba, że odliczane odsetki zmienią się na opłacane co miesiąc. Polecamy również

Zobowiązania natury finansowej jawiące się niczym zmora dla wielu przedsiębiorców to zapewne odsetki od zaległości ZUS.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Wszyscy pracujący na umowach o pracę opłacają składki społeczne i za OFE. Każde niedociągnięcia z roku podatkowego Urząd wychwytuje i oprocentowuje w nowym roku podatkowym. Są one zmienne – ostatnie odnośnie dopłat społecznych wynosiły 8 %, przy OFE ustalone zostały na 4,51% w skali roku. Będąc na bakier z niespłaconymi usługami i inwestycjami także dostaniemy oprocentowaniem po kieszeni. Jego wysokość jest dotkliwsza – ostatni wskaźnik tak zwanych odsetek za zwłokę w spłacaniu równał się 13 % w skali roku. Czytaj też

Dlatego też jasna uwaga i konkluzja – pracując na stałej umowie lub pensji nie warto zadzierać z instytucjami rozliczającymi. Wszystkie niedociągnięcia i niedoinwestowania w nowym roku podatkowym będą odbijać się czkawką.