Najważniejsze zadania ciążące na przedsiębiorcy

przez | 26 lipca 2021
Nasze prawo nakłada na przedsiębiorców mnogie obowiązki urzędowe, które przesądzają o tym, czy przedsiębiorstwo prowadzone jest zgodnie z regulacją prawną. Wykonywanie poniektórych formalności warto powierzyć biurom księgowym, jednakże zawsze zostaną takie, których musimy dopełniać osobiście. O czym szczególnie należy pamiętać prowadząc firmę?

Przedsiębiorstwo

Autor: Fabrice Florin
Źródło: http://www.flickr.com
Nieistotne czy prowadzimy większą firmę czy będzie to działalność jednoosobowa na właścicielu firmy zawsze ciąży tak zwany obowiązek podatkowy VAT. Biznesmeni, którzy rozliczają podatek na regułach ogólnych czy korzystają z liniowego podatku, opłacają podatek (czytaj też rachunek czy faktura) dochodowy w formie zaliczek rozliczanych co miesiąc względnie co kwartał. W obydwu wypadkach, zaliczkę trzeba wpłacić do dwudziestego dnia miesiąca następującego po okresie obrachunkowym.

W gestii przedsiębiorcy leży, żeby do dwudziestego dnia miesiąca nagromadzić wszystkie faktury przychodowe jak też kosztowe i wprowadzić je do książki przychodów i rozchodów. Tę czynność z reguły zleca się biurom księgowym, jakie na ogół skracają ten termin, by zyskać więcej czasu na realizację rozrachunków. Biznesmeni mający status małego podatnika mogą zmienić sposób wpłacania zaliczki na podatek (czytaj też umowa użyczenia nieruchomości) z comiesięcznego na co trzymiesięczny albo odwrotnie. Tej czynności możemy dokonać wyłącznie raz do roku, do dwudziestego lutego. Więcej na .

W trakcie zakładania działalności biznesmen decyduje, czy chce zostać podatnikiem VAT. Deklaracje te należy składać w urzędzie skarbowym do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Owego obowiązku można dokonywać osobiście, pocztą albo przez Internet. Ta trzecia opcja jest wyjątkowo interesująca, jako że nie wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Biznes

Autor: istock
Źródło: istockphoto.com
Wystarczy sygnatura w postaci danych podatnika w połączeniu z kwotą dochodu z formularza rocznego z roku o 2 lata wcześniejszego, aniżeli rok, którego dotyczy składana deklaracja (na przykład dla deklaracji składanych w 2014 roku podaje się przychód z 2012 roku). W związku z VAT-em, musimy też drukować oraz gromadzić rejestry sprawunków oraz sprzedaży.

Składki ZUS przedsiębiorcy są obowiązkowe, nie ma możliwości z nich zrezygnować i zdecydować się na usługi innego ubezpieczyciela. Obligatoryjnej rejestracji w ZUS-ie powinno się dokonać w momencie uruchomienia biznesu, składając druk ZUS ZUA/ZZA.