Kim jest aktuariusz oraz w jaki sposób nim zostać?

przez | 15 października 2022
W dzisiejszych czasach istnieje niezwykle dużo nowych zawodów. W zasadzie mało kogo ciekawi fakt, iż ktoś pracuje przesiadując w mediach społecznościowych. Istnieją również inne różne zawody, które zostały stworzone przez potrzeby obecnych czasów. Jednym z takich zawodów jest aktuariusz, który zajmuje się specjalistycznym działaniem w branży matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Zazwyczaj jest zatrudniany przez firmy ubezpieczeniowe.

sprawdź więcej

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Jego zadanie działa w ten sposób, że używa on rachunek prawdopodobieństwa, żeby obliczyć niebezpieczeństwo konkretnych wypadków i sumę składek ubezpieczeniowych. Kolejnym zadaniem aktuariusza jest obliczenie wielkości rezerw finansowych i tworzy tablice wymieralności. Aby posiadać możliwość prowadzić usługi aktuarialne (ciekawa oferta), należy rewelacyjnie umieć rachunek prawdopodobieństwa, matematykę finansową, statystyki, rachunkowość ubezpieczeniową oraz parę dziedzin, głównie ubezpieczeniowych. Oprócz firm ubezpieczeniowych aktuariusz może pracy także w różnych przedsiębiorstwach, w jakich trzeba profesjonalistów oceniających ryzyko finansowe.

rachunki, finanse

Do zasadniczych zadań aktuariusza należą przykładowo szacowanie wysokości środków ubezpieczeniowych, sprawowanie kontroli aktywów tych rezerw oraz obliczenie pułapu wypłacalności konkretnego kontrahenta. Ustala on też sumę zasobów własnych. Poza tym aktuariusz zajmuje się również wycenianiem różnych kwestii ubezpieczeniowych, takich jak na przykład profil zyskowności oraz ustalaniem szczegółowych parametrów ubezpieczenia. Do innych zadań przynależą również obliczanie procenta ryzyka ubezpieczeniowego. Oblicza składki, koszty usługi, papiery wartościowe.

Aktuariusz ma możliwość zarabiać również w firmach powiązanych z planami emerytalnymi, w których wylicza zobowiązania, roczne plany oraz sumę konkretnych składek emerytalnych. Najprościej powiedzieć, że podstawowym aspektem aktuariusza jest wycenianie ryzyka. Żeby stać się aktuariuszem należy skończyć konkretne studia, zdać test aktuaryjny i przebrnąć przez dwuletnie praktyki pod okiem doświadczonego aktuariusza. Sam test (testy kompetencyjne) na aktuariusza złożony jest z 4 części. Kompletną listę profesjonalnych aktuariuszy da się sprawdzić na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.