Miejsca wykonywania badań i kontroli – jaka jest ich rola?

przez | 26 maja 2022
Firmy produkujące maszyny są zobowiązane do wykonania czynności oceny zgodności swoich maszyn zgodnie z wymaganiami określonej prawem dyrektywy (tak zwanej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), jaka określa ustandaryzowany poziom bezpieczeństwa, zapewniający luźny ruch towarów w UE. Przez sporządzenie deklaracji zgodności i oznaczenie jej symbolem CE potwierdzają oni, że urządzenie lub maszyna spełnia wszelkie podstawowe wymagania tej dyrektywy dotyczące zdrowia i ograniczenia do minimum źródeł niebezpieczeństwa.

Ocena bezpieczeństwa maszyn i kwestie projektowania urządzeń i przygotowywania ich dokumentów to to obszerne zagadnienie.

Nasz artykuł wydał Ci się intrygujący? Masz chęć na kolejne posty? Zatem nie zwlekaj i klikaj (www.arapneumatik.pl/k-39-sterowniki-parker) w podany link.

W przypadku projektantów maszyn do ich oceny konieczne jest wzięcie pod uwagę szeregu danych (parametrów) dotyczących komponentów stosowanych w tworzonym systemie bezpieczeństwa. Są parametry określające najczęstsze przyczyny awarii. Testowany jest też wskazanie możliwej niezawodności części.

Do wielu ocen stosbezpieczeństwa (koniecznie – sprawdź tutaj)e maszyny poddające testom. Od pewnego czasu obostrzenia związane z systemami bezpieczeństwa i zagadnieniami typu: ocena dostawców albo ich przyporządkowanie, są spotęgowane. Firmy produkujące i dystrybuujące komponenty będą musieli dostarczać swoim klientom komplet wymienionych informacji, co na pewno będzie potrzebne do wytypowania odpowiednich danych, jakim podlega ocena dostawców – .

Wychodzi na to, że spora liczba dostawców nie posiada odpowiednich danych albo istnieją one w takim kształcie, że by otrzymać dane zgodne z nową normą, osoba projektująca musi sporządzić dodatkowo dużą ilość kalkulacji pomocniczych i dodatkowo zapewnić, że uwzględniono odpowiednie dane. Dochodzą do tego również kwestie praktycznej strony rozumienia przepisów, którym podlega ocena bezpieczeństwa maszyn.

Oczywiście pojawiają się tu kwestie różnicowania pojęć normy i selekcjonowania różnych maszyn i ich komponentów. Dodatkowo dyrektywa reguluje również sprawę bezpieczeństwa związaną z obsługą urządzeń zgodnie z załączonymi instrukcjami obsługi. Integralnym elementem dostawy produktów jest właśnie instrukcja obsługi. Błędne informacje zawarte w instrukcji mogą mieć konsekwencje prawne, jeśli przyczyniły się do wypadku na maszynie.